Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko

SADRŽAJ:

1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE

2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI

3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENI

4. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI S RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA

5. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRISTIGLI IZVAN ROKA

6. AKTI I DRUGI DOKAZI OBJAVE JAVNE RASPRAVE, POSEBNE PISANE OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI, ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU I DOKAZI O SUDJELOVANJU U JAVNOM IZLAGANJU POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI, MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA

7. ZAKLJUČAK

CIJELI DOKUMENT U PDF-u NA LINKU IZNAD


POVEZNICA NA PRIJEDLOG PRIJE JAVNE RASPRAVE

Prijedlog plana III izmjena i dopuna plana prostornog uredjenja opcine topusko.html