Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).

 

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Općine Topusko, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016).