JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općinskog društva Crvenog križa Topusko(ODCK Topusko)

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

kriz
44 415 Topusko, Trg bana J. Jelačića 1
OIB 55292777747
IBAN 1924000081190046640
Tel./fax: 044/885 926,044/885 116
e-mail: zeljko.rukavina@yahoo.com
Broj:

 

 

             Temeljem Odluke  Odbora o pokretanju postupka prodaje službenog vozila od 20. Ožujka 2019. godine, Broj :1/2019. povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općinskog društva Crvenog križa Topusko  (ODCK Topusko)

I )  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prodaja službenog vozila u vlasništvu ODCK Topusko , kako slijedi: 
- vrsta vozila:  osobni automobil 
- marka vozila: VOLKSWAGEN
- tip vozila: PASSAT
- model vozila: 1,9 TDI 
- broj šasije:WVWZZZ3BZ5P019909
- oblik karoserije: zatvoreni 
- vrsta motora: Diesel - Euro
- snaga motora u Kw: 96 
- radni obujam motora u cm3: 1896 
- registriran do 05.09.2019.
- kilometraža:  252.000 km

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 26.000,00kn (dvadest šest tisuća kuna)  sukladno Potvdi o procjeni vozila  Autoservisa OTTEN.

II )  NAČIN I UVJETI PRODAJE


Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8.00 – 10.00 sati na adresi: ODCK Topusko, Trg bana J.Jelačića 1, 44 415 Topusko  sve do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na broj telefona: 098/969 8068. 
Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

 

III )  SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati: 
- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt, 
- presliku osobne iskaznice ili presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, 
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila.

IV )  DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

ODCK TOPUSKO, 44 415 Topusko, Trg bana J. Jelačića 1 – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „Natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!”.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 

V )  ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III. ovoga natječaja. 


Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

 

VI )  OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                        

Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s ODCK Topusko  Općinom Privlaka te uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.                                                                               

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.                              
Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja,

Predsjednik ODCK  Topusko :

Nikola Abramović