Naselja i Mjesni Odbori

POPIS NASELJA:

Na području Općine Topusko se nalazi 16 naselja: Bukovica, Batinova Kosa, Crni Potok, Donja Čemernica, Gređani, Hrvatsko selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić Selo

MJESNI ODBORI I PREDSTAVNICI:

Mjesni odbor Bjeljavina:

  pred. KRISTIJAN PAPIĆ
  DARKO VIDOVIĆ

  MILAN PUTRIĆ

Mjesni odbor Crni Potok:

  pred. AMIR BAŠIĆ
  IBRAHIM SULJANOVIĆ

  MILE BUĆAN


Mjesni odbor Donja Čemernica: pripadaju i naselja Batinova Kosa i Bukovica

  pred. MILOŠ BAKIĆ 
  MILE LETICA
  PERO NOSIĆ
  MILAN BAKIĆ
  NADA JAKŠIĆ

Mjesni odbor Donji Gređani: od kućnog broja 141 do 228

  pred. IVICA CERJAK
  MARKO ŽUGAJ
  ŽELJKO SKRBIN
  MARIJAN CERJAK


Mjesni odbor Gornji Gređani: od kućnog broja bb, 1 do 139

  pred. MILAN CERJAK 
  ŽELJKO RAKARIĆ
  STANKO TOLJAN
  NIKOLA MUŽA
  MARIJAN ABRAMOVIĆ

Mjesni odbor Hrvatsko Selo:

  pred. MARKO SONIČKI 
  MATO KAPAC
  MILAN TRDINA
  ZLATA BILJAN
  FRANJO LIKAREVIĆ


Mjesni odbor Katinovac:

  pred. NIKOLA BUĆAN 
  SIMO VORKAPIĆ
  EMIN ZULIĆ

Mjesni odbor Perna:

  pred. MARKO ROKNIĆ
  SAVA STANOJEVIĆ
  MILAN ROKNIĆ


Mjesni odbor Poljani:

  pred. MARKO ČIČA 
  BOGDANKA ROKNIĆ
  BOGDAN SOKOLOVIĆ

Mjesni odbor Ponikvari:

  pred. BRANKO DRAGIČEVIĆ
  MIROSLAV ŠARIĆ
  IVAN DOBRIĆ
  LJUBICA ROŽANKOVIĆ
  MIJO ROŽANKOVIĆ


Mjesni odbor Staro Selo:

  pred. DRAGUTIN ĆELAP
  JOVAN RADOVIĆ
  GORAN CVJETIČANIN

Mjesni odbor Topusko:

  pred. ŽELJKO PUTRIĆ
  IVANA TONJAC GOLUBOVIĆ
  KRISTIAN KUZMIĆ
  JELENA ABRAMOVIĆ
  VINKO ĆURČIJA PEREZ


Mjesni odbor Velika Vranovina:

  pred. IVAN ROŽANKOVIĆ
  ZLATKO ABRAMOVIĆ
  MILAN ABRAMOVIĆ

Mjesni odbor Vorkapić:
Nije izabran predstavnik