Održavanje javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine TopuskoREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:   350-01/17-01/02
URBROJ: 2176/18-01-18-30

Topusko, 29.05.2018. godine

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“, broj 34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18) općinski načelnik Općine Topusko objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO

 

  1. Javna rasprava započet će 11. lipnja 2018. godine i završit će 19. lipnja 2018. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko moći će se obaviti u prostorijama Općine Topusko u Topuskom, Opatovina 10, svakim radnim danom od 09:00 sati do 14:00 sati za trajanja javne rasprave.
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko održat će se dana 12. lipnja 2018. godine (utorak) u 10,00 sati u Vijećnici Općine Topusko na adresi Opatovina 10, 44415 Topusko.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno s 20. lipnjem 2018. godine u prostorije Općine Topusko, upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općine Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko, te u Zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.
  5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Kuzmić