Odluka o imenovanju

Na temelju članka 9. stavka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 16/14), daje se sljedeća

O B A V I J E S T

Dana 17. prosinca 2014. godine konstituiran je Savjet mladih Općine Topusko.

Za predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko, izabran je, Boris Burkanović iz Topuskog, Velika Vranovina, Velika Vranovina 3.

Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko, izabran je, Mladen Cerjak iz Topuskog, Glinska 26.

Ova Obavijest objavit će se na internetskoj stranici Općine Topusko.

 

                                                           PREDSJEDNIK

                                                                     Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.


Na temelju članka 9. stavka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko (»Službeni vjesnik» broj 16/14), Savjet mladih Općine Topusko na konstituirajućoj sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donio je

O D L U K U

 o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko

Članak 1.

Boris Burkanović iz Topuskog, Velika Vranovina, Velika Vranovina 3, izabran je za predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Topusko.

                                                                                              PREDSJEDATELJ

                                                                                           Andreas Živković, v. r.


Na temelju članka 9. stavka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko (»Službeni vjesnik» broj 16/14), Savjet mladih Općine Topusko na konstituirajućoj sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donio je

O D L U K U

 

 o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko

Članak 1.

Mladen Cerjak iz Topuskog, Glinska 26, izabran je za zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Topusko.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Topusko.

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                        Boris Burkanović, v. r.