Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2014.

Odluka vijeća

- odluka opcinskog vijeca - javno priznanje Lorna Trdina.pdf

Sadržaj dokumenta ¬

          Temeljem članka 31. Statuta općine Topusko, ( «Službeni vjesnik» br. 34/09 i 10/13  ) i članka 13 u vezi s člankom 2. stavkom jedan crtica tri, Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Topusko (« Službeni vjesnik» br. 6/98,  18/08 i 43/09 )  Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. redovitoj sjednici održanoj dana 27. 05. 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U

I
               
     Javno priznanje, Svečana zahvalnica Općine Topusko, dodjeljuje se učenici 8a razreda osnovne škole „Vladimir Nazor“ Topusko:
 
     Lorni Trdini.

     Uz javno priznanje dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.000, 00 kn. 

 

     Dodjeljeno javno priznanje uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Topusko 15. lipnja 2014. godine, a novčana nagrada isplatit će se na račun nagrađene.

II

        Isplatu novčanih sredstava izvršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko – Računovodstvo.
                                                                                              

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 061-01/14-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-07

Topusko, 27. svibnja  2014. godine  

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG
                                                                                                              VIJEĆA 
                                                                                           Dragan Čučković dipl. ing. v. r.


odluka opcinskog vijeca - javno priznanje Mirko Sevic.pdf

Sadržaj dokumenta ¬

       Temeljem članka 31. Statuta općine Topusko, ( «Službeni vjesnik» br. 34/09 i 10/13  ) i članka 13 u vezi s člankom 2 stavkom jedan crtica dva, Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Topusko (« Službeni vjesnik» br. 6/98,  18/08 i 43/09 )  Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. redovitoj sjednici održanoj dana 27. 05. 2014. godine donijelo je

O D L U K U

I
               
       Javno priznanje, Povelja Općine Topusko, dodjeljuje se:

       Mirku Ševiću, likovnom umjetniku iz Topuskog.
   
       Uz javno priznanje dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 kn.

      Dodjeljeno javno priznanje uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Topusko, a novčana nagrada isplatit će se na račun nagrađenog.

II

      Isplatu novčanih sredstava izvršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko – Računovodstvo.
                                                                                              

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 061-01/14-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-08

Topusko,  27.  svibnja  2014. godine

                                                       

PREDSJEDNK OPĆINSKOG  
                                                                                                        VIJEĆA
                                                                                          Dragan Čučković dipl. ing. v.r.


odluka opcinskog vijeca - javno priznanje - Kapucini iz Topuskog.pdf

Sadržaj dokumenta ¬

      Temeljem članka 31. Statuta općine Topusko, ( «Službeni vjesnik» br. 34/09 i 10/13  ) i članka 13 u vezi s člankom 2. stavkom jedan crtica tri, Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Topusko (« Službeni vjesnik» br. 6/98,  18/08 i 43/09 )  Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. redovitoj sjednici održanoj dana 27. 05. 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U

I
                   
     Javno priznanje, Svečana zahvalnica Općine Topusko, dodjeljuje se Kapucinima iz Topuskog:

    1. Fra.  Goranu Rukavina,
    2. Fra. Josipu Patrčeviću.

 

     Uz javno priznanje dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.000, 00 kn. 

     Dodjeljeno javno priznanje uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Topusko 15. lipnja 2014. godine, a novčana nagrada isplatit će se na račun nagrađenih.

II

       Isplatu novčanih sredstava izvršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko – Računovodstvo.
                                                                                              

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 061-01/14-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-06

Topusko, 27. svibnja  2014. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG
                                                                                                              VIJEĆA 
                                                                                             Dragan Čučković dipl. ing. v. r.