zapisnik

Saziv općinskog vijeća, načelnika i njegovih zamjenika

 

Načelnik : Vlado Muža

Zamjenici : Slobodan Miščević
                 Jelena Roknić (s liste nacionalnih manjina)

Saziv vijeća :

1. Dragan Čučković - predsjednik vijeća
2. Marijan Abramović - zamjenik
3. Đuro Rajšić
4. Jelena Tepšić
5. Dalibor Živković
6. Nikola Abramović
7. Mladen Išek
8. Andrija Kirin
9. Marko Sonički
10. Željko Skrbin
11. Anita Longer
12. Ivana Tonjac Golubović
13. Dražen Putrić
14. Željko Majstorić