PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013.
R.BR NAZIV KORISNIKA VRSTA DONACIJE IZNOS
1. Crveni križ Topusko tekuća donacija 44.825,00
2. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TOPUSKO tekuća donacija 26.250,00
3. ŽUPA POHODA BLAŽENE DJEVICE MARIJE tekuća donacija 5.000,00
4. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE tekuća donacija 7.750,00
5. UDRUGA ŽENA „IZVOR“ tekuća donacija 2.500,00
6. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA tekuća donacija 12.217,64
7. UDRUGA HVIDR-a TOPUSKO tekuća donacija 6.104,17
8. NK TOPUSKO tekuća donacija 51.500,00
9. HAKUD TOPUSKO tekuća donacija 21.205,80
10. SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO tekuća donacija 3.500,00
11. OŠ VLADIMIR NAZOR TOPUSKO tekuća donacija 4.800,00
12. DVD TOPUSKO tekuća donacija 71.129,61
13. DALEKOVOD TIM TOPUSKO kapitalna donacija 5.578,50
UKUPNO 262.360,72