OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE /
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.