SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU /

Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnoj naknadi


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade