SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU /

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O KUPOPRADAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOPUSKO SADAŠNJEM ZAKUPNIKU

Općina Topusko otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku, koje se provodi u razdoblju od 11. ožujka do 9. travnja 2019. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju. Nacrt Odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnoga prostora u vlasnistvu Općine Topusko


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnoj naknadi


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade