SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU /

Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade