ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE POVODOM PANDEMIJE COVID-19 - OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, Opatovina 10, Topusko.

3. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba.


U PRILOGU ODLUKA;