Izgradnja reciklažnog dvorišta u Topuskom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Općini Topusko 3.913.963,00 kune za izgradnju Reciklažnog dvorišta u Općini Topusko. Riječ je o bespovratnim sredstvima za projekte koji sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 4.745.151,00 kuna.

Svrha ovog projekta je smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagališta i doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Ciljevi projekta su potaknuti povećano odvajanje i prikupljanje otpada kroz uspostavu i izgradnju reciklažnog dvorišta, informirati i educirati stanovništvo Općine Topusko te provoditi informativno-obrazovne aktivnosti.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je u ukupnom trajanju od 11 mjeseci, od veljače 2019. do siječnja 2020. godine.

Udio u sufinanciranom dijelu je 85% EU i 15% Općina Topusko

Kontakt osobe za više informacija o projektu:
1. Viši savjetnik za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti – Vladimir Ožanić, dipl.oec. Tel: 044/527-494; Email: vlado@topusko.t-com.hr

www.strukturnifondovi.hr


Dan Hrvatskog Sela 2017