JAVNA NABAVA

Sukob interesa:

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Općina Topusko kao javni naručitelj objavljuje:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
- s kojima Općina Topusko sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

1. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT, vl. Ivica Kuzmić, Topusko, OIB: 79884953747

2024. GODINA

2023. GODINA

2022. GODINA

2021. GODINA


2020. GODINA


2019. GODINA


2018. GODINA
2017. GODINA


Prethodni saziv Općinskog vijeća