Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko na radno mjesto viši stručni suradnik za kulturu, turizam, informacije i obrazovanje