Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko / objavljeno 07.06.2021.

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18. i 115/18 i 98/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, KLASA: 320-02/18-01/01, URBROJ: 2176/18-02-19-26 od 17.04.2019., Općinsko vijeće Općine Topusko objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko.

Javni natječaj traje od 07. lipnja 2021. do zaključno 07. srpnja 2021. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko,  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Topusko, www.topusko.hr, a koji teče od 07.06.2021. godine i traje do 07.7.2021. godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja nalazi se u privitku teksta te na oglasnoj ploči Općine Topusko, Opatovina 10, Topusko.

Tekst javnog natječaja i prilozi mogu se preuzeti u privitku teksta.


 1. Obavijest o javnom natjecaju.pdf
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup.pdf
 3. Javni natječaj.docx
 4. Popis katastarskih čestica.docx
 5. Obrazac ponude - zakup na rok od 25 godina.docx
 6. Obrazac 1 - Izjava o plaćenim obvezama za DPZ.docx
 7. Obrazac 2 - Izjava o povezanim osobama.docx
 8. Obrazac 3 - Izjava o korištenju osobnih podataka.docx
 9. Obrazac 4 - Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa.docx
 10. Gospodarski program.docx
 11. Tablica 1 - dokumentacija - prvenstvo zakupa.docx
 12. Tablica 2 - UG po vrstama domaćih životinja.docx,
 13. Kartografski prikaz - Tehnološke cjeline za natječaj.pdf
 14. Kartografski prikaz - PTC 1.pdf
 15. Kartografski prikaz - PTC 2.pdf
 16. Kartografski prikaz - PTC 3.pdf
 17. Procjena troškova stavljanja u funkciju.pdf