Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko/ objavljeno 23.02.2024.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave: Stručni nadzor rekonstrukcije traktorskog puta u šumsku cestu Staro Selo Topusko

Evidencijski broj nabave: 15/24 JN

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 8.918,98 eura (bez PDV-a)

Rok za dostavu ponude: 06.03.2024. godine do 11:00 sati

Način dostave ponude: ponuda se dostavlja u PDF formatu na e-mail adresu naručitelja opcina-topusko@topusko.hr

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Europa ulaže u ruralna područja

download


Prilozi