KONTAKT

email: opcina-topusko@topusko.hr


Naziv: Općina Topusko
Sjedište: Opatovina 10
OIB: 82502003674

Telefon - fax:

phone: +385(0)44/527-499
fax: 527-491
Načelnik općine: Ivica Kuzmić; tel: (044) 527-498
Zamjenica načelnika (s liste nacionalnih manjina): Jelena Roknić, dipl.pravnica; tel: (044) 527-486