KONTAKTI OPĆINSKIH SLUŽBI

1. Centrala – urudžbeni, 044/ 528-499


2.Ured načelnika – tajništvo,044/ 527-498; Fax: 527-491;
e-mail: opcina-topusko@sk.t-com.hr


3. Pročelnica JUO - Antonija Boban, 527-493; e-mail: antonija@topusko.t-com.hr


4.Savjetnik za društv. djelat. Stanko Rajšić, 527-492; e-mail:stanko@topusko.t-com.hr


5.Savjetnik za prost. uređ. - Vladimir Ožanić, 527-494; e-mail:vlado@topusko.t-com.hr


6.Proračunsko-računov. poslovi - Jana Žugaj 527-482; e-mail: jana@topusko.t-com.hr


7. Analitičko knjigovodstvo - Irena Jurković, 527-481; e-mail: irena@topusko.t-com.hr


8. Komunalni redar - Dragomir Trdina, 527-481