Ponovni javni uvid u izmjene i dopune prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko

Ponovni javni uvid u izmjene i dopune prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko

1. Javni uvid započet će 13. veljače 2023. godine i završit će 27. veljače 2023. godine.
2. Uvid u prijedlog izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske moći će se obaviti u prostorijama Općine Topusko u Topuskom, Opatovina 10, svakim radnim danom od 09:00 sati do 14:00 sati za vrijeme trajanja javnog uvida.
3. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni i dopunjeni Prijedlog programa mogu se dostavljati zaključno s 27. veljače 2023. godine u prostorije Općine Topusko, upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općine Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir.