O G L A S za prijam u službu na radno mjesto referent za uredsko poslovanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice i traje do povratka odsutne službenice na posao / objava 11.10.2022.