OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projekt „Zaželi - Topusko“ – program zapošljavanja žena

Općina Topusko, Opatovina 10, Topusko, OIB: 82502003674, temeljem potpisanog Ugovora Kodni broj: UP. 02.1.1.05.0199, Broj poziva: UP.02.1.1.05 s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava u svezi provedbe projekta Zaželi – Topusko programa zapošljavanja žena objavljuje sljedeći:

 

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
projekt „Zaželi - Topusko“ – program zapošljavanja žena - UP.02.1.1.05.0199

U Općini Topusko, na radno mjesto:

 • RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - projekt „Zaželi - Topusko“ – program zapošljavanja žena - UP.02.1.1.05.0199 – 25 izvršiteljica
 • Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 24 mjeseca

 

 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Topusko

 

5.    Opis poslova:
Obavljanje kućanskih poslova:

- pomoć u dostavi lijekova i namirnica
- pripremanje obroka gdje je potrebno
- plaćanje računa
- čišćenje kuće i nužne okućnice
- pomoć u održavanju osobne higijene
- posredovanje u ostvarivanju određenih prava
- pomoć u socijalnoj integraciji

6.   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati  uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja stručna sprema
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

 

s posebnim naglaskom na:

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • pripadnice manjina

 

7.   Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Presliku Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
 • Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog oglasa)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

 

*Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje na adresu: Općina Topusko, 44415 Topusko, Opatovina 10, s obveznom naznakom: „Prijava na rad – projekt Zaželi-Topusko“, neposrednom predajom u pisarnicu Općine Topusko ili preporučenom pošiljkom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovom oglasu.
O rezultatima oglasa kandidati će  biti obaviješteni u zakonskom roku.

 


OPĆINSKI NAČELNIK:

___________________________
Ivica Kuzmić
Oglas je objavljen kod nadležne službe za zapošljavanje dana 14. siječnja 2019. godine.