OPĆINSKO VIJEĆE TOPUSKO NAKON IZBORA 2017.

zapisnik

Saziv općinskog vijeća, načelnika i njegovih zamjenika


Načelnik :
• Ivica Kuzmić

Zamjenici načelnika
• Ivica Kireta
• Jelena Roknić (s liste nacionalnih manjina)

Općinsko vijeće Topusko

• Zlatko Iskrić, HDZ, predsjednik Oćinskog vijeća
• Dijana Šešerin, prof, HDZ, potpredsjednica Općinskog vijeća
• Marko Sonički, HDZ
• Janko Sukalić, stru. spec. ing. sec., HDZ
• Ozren Šukalić, dipl. ing. geod., HDZ
• Savka Katić, HDZ
• Josip Šarić, HDZ
• Senka Žugaj Išek, HDZ
• Dalibor Živković, nezavisni vijećnik
• Zlatko Kapac, nezavisni vijećnik
• Vlado Muža, dipl. oec., HDRS
• Đurđica Nekić, HSS
• Slobodan Miščević, ing. el., SDP
• Dragutin Ćelap, SDSS
• Milka Relić Bakić, nezavisni vijećnik