Plan preventivne jesenske deratizacije na području Općine Topusko sa pripadajućim naseljima u 2021. godini

Na temelju Ugovora o jesenskoj sustavnoj preventivnoj deratizaciji na području Općine
Topusko sa pripadajućim naseljima za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih
mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima,
uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

                                PLANU DERATIZACIJE
      NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

29. studeni.2021.

-

BATINOVA KOSA, BUKOVICA, CRNI POTOK, DONJA ČEMERNICA I GREĐANI

30. studeni.2021.

-

HRVATSKO SELO, KATINOVAC, MALA VRANOVINA, STARO SELO TOPUSKO, VELIKA VRANOVINA I VORKAPIĆ

01. prosinac.2021.

-

MALIČKA, PECKA, PERNA, PONIKVARI

02. prosinac.2021.

-

TOPUSKO

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lo-
šeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.
Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja
Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).  
Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.
MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdra-
vlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro-
madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).
ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o.