POZIV ZA 17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-procišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.),
SAZIVAM
17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA 18.12.2023.
GODINE U 18.00 SATI, U SALI PETROVA GORA, TOP-TERME TOPUSKO


Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Prijedlog Izmjena proračuna Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 3. Prijedlog izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.
 4. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023.
 5. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.
 6. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2023.
 7. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2023.
 8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Topusko u 2023.
 9. Prijedlog 2. izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko u 2023.
 10. Prijedlog 1. izmjena Programa ostvarivanja javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Topusko u 2023.
 11. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2024. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.
 13. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024.
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024.
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024.
 16. Prijedlog Programa korištenja od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u valsništvu RH na području Općine Topusko za 2024.
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024.
 18. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Topusko za 2024.
 19. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 2024.
 20. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2024.
 21. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2024.
 22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Topusko za 2024. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 23. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na područjku Općine Topusko u tijeku 2023.
 24. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2023.
 25. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
 26. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području pririodnih nepogoda u 2024.
 27. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 28. Prijedlog Statuta Općine Topusko, 2023. godine (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 29. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 30. Prijedlog Odluke o auto taksi prijevozu na području Općine Topusko (izvješćujue Milena Sužnjević)
 31. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 32. Prijedlog Odluke o usvajanju revizije Plana zaštite od požara Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 33. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)