POZIV ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-procišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.),
SAZIVAM
18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA 18.03.2024.
GODINE U 14.00 SATI, U SALI PETROVA GORA, TOP-TERME TOPUSKO


Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
  2. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješćuje Komisija za izbor i imenovanja)
  3. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješćuje Komisija za izbor i imenovanja)
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje Komisija za izbor i imenovanja)
  5. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko(izvješćuje Vladimir Ožanić)
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Topusko za projekt Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  8. Prijedlog Odluke o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja Hrvatsko Selo (izvješćuje Vladimir Ožanić)