POZIV ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ZUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJECE
KLASA: 024-04/23-01/03
URBROJ: 2176-18-01-23-1
Topusko, 17.05.2023. godine
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko („Sluzbeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročisceni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.),
SAZI VAM
14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA 22.05.2023.
GODINE U 18.00 SATI, U SALI PETROVA GORA, TOP-TERME TOPUSKO.


ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI
DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanic)
 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanic)
 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 7. Prijedlog I. izmjena Programa zaštite kultumih dobara na području Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanic)
 8. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Mandatne komisije (izvješćuje Milena Sužnjevic)
 9. Prijedlog Odluke o izboru člana Mandatne komisije (izvješćuje Milena Sužnjević)
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja i nagrade Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Dijana Sčrbak)
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja i nagrade Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Dijana Sčrbak)
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja i nagrade Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Dijana Sčrbak)
 13. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtica Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva Općine Topusko za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture (izvješćuje Milena Sužnjević)
 15. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi koji se odnosi na zaštitu i očuvanje nepokretnih dobara na području Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 16. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović)