POZIV ZA DEVETNAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   15.  5.  2020.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18)      
S A Z I V A M
19. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   21. 5. 2020. GODINE U 18 SATI U
HOTELU PETROVA GORA-RESTORAN, U TOPUSKOM.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 18. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje izmjena Proračuna Općine Topusko za 2020. godine, (izvješćuje: Jana Žugaj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, i Vladimir Ožanić),
 3. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa kapitalnih ulaganja Općine Topusko za 2020. godinu, (izvješćuje: općinski načelnik  i Vladimir Ožanić),
 4. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini (izvješćuje: općinski načelnik  i Vladimir Ožanić),
 5. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2020.
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupanja posebnih okolnosti, (izvješćuje: Antonija Boban),
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, (izvješćuje općinski načelnik  i Stanko Rajšić),
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, (izvješćuje općinski načelnik i Stanko Rajšić),
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Topusko, (izvješćuje općinski načelnik i Stanko Rajšić),
 10. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada u 2020. godini, ( izvješćuje  predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, Dijana Šešerin ),
 11. Izvješće o radu Stožera zaštite i spašavanja (izvješćuje: načelnik stožera, Ivica Kireta).

 

                                                                                                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić