POZIV ZA DEVETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/04
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 12.10.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.), 
S A Z I V A M
9.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  17.10.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
  2. Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2022. godine (izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić)
  3. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  4. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  5. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude po javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  6. Prijedlog Odluke o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima i složenosti poslova u Dječjem vrtiću Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  8. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješćuje Antonija Boban)

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak