POZIV ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJECE
KLASA: 024-04/23-01/05
URBROJ: 2176-18-01-23-1
Topusko, 07.09.2023. godine
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-procišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.),
SAZIVAM
15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA 13.09.2023.
GODINE U 18.00 SATI, U SALI PETROVA GORA, TOP-TERME TOPUSKO


  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
  2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Opcine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine (izvješćuje Jana Žugaj)

    - Obrazloženje uz izvješće o izvršenju proračuna za radoblje siječanj - lipanj 2023
  3. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje Milena Suznjević)

    - Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (izvješćuje Milena Suznjević)
  5. Prijedlog Odluke kojom se ovlašćuje općinski načelnik za pokretanje zemljišno-knjižnog pojedinačnog ispravnog postupka (izvješćuje Milena Suznjević)
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 1. izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Opine Topusko (izvjescuje Dragana Jakšić Topalović)