IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA

Izjava o pristupačnosti
Općina Topusko nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Topusko koja se nalazi na adresi http://www.topusko.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica I programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog prlamenta i Vijeća.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Topusko.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Topusko. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Topusko korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina-topusko@sk.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.