PRIVREMENO UMANJENJE NAKNADE ZA USLUGE DJEČJEG VRTIĆA

Općina Topusko se prijavila na demografsku mjeru “Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske” koju provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kroz navedeni program Općini Topusko je osigurano 225.500,00 kn.

Sukladno prijavljenim aktivnostima te odobrenom program u narednom period će se pristupiti opremanju igrališta dječjeg vrtića te će se prema Odluci o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko donešenoj na 19. sjednici Općinskog vijeća umanjiti naknada roditeljima za usluge Dječjeg vrtića Topusko u iznosu od 200 kn za svako upisano dijete u narednih godinu dana.