Strategija zelene urbane obnove Općine Topusko / Informiranje i vidljivost

Općina Topusko provodi anketiranje u svrhu izrade Strategije zelene urbane obnove.

Anketa istražuje mišljenje i percepciju stanovnika Općine Topusko o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.

Anketni upitnik se nalazi na linku: https://forms.gle/NrjHEYFSPhNVLpei8

Dobiveni rezultati implementirat će se u izradu Strategije zelene urbane obnove Općine Topusko te će služiti za daljnje razmatranje i planiranje prostornog razvoja i razvoja infrastrukturnih i drugih projekata na području Općine.

Upitnik je anoniman i koristit će se samo za potrebe ovog istraživanja.

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 27. kolovoza 2023.


Naziv projekta: Strategija zelene urbane obnove Općine Topusko
Kod Projekta: NPOO.C6.1.R5.01.0021
Korisnik: OPĆINA TOPUSKO, Opatovina 10, 44415 Topusko, Hrvatska
Ukupna vrijednost Projekta: 26.212,75 eura / 197.500,00 kuna
Iznos EU potpore: Korisniku se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 26.212,75 eura / 197.500,00 kuna.
Razdoblje provedbe Projekta; od 3. studenoga 2022. godine do najduže do 31. listopada 2023. godine
Kratki opis projekta: Strategija zelene urbane obnove Općine Topusko je strateška podloga koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja (eng. Nature Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.
Cilj projekta: Cilj izrade Strategije zelene urbane obnove Općine Topusko  je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.
Očekivani rezultati projekta (operacije): Na temelju Strategije, definirati će se mjere koje doprinose posebnim ciljevima definiranim Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.
Izjava o financiranju: „Financira Europska unija – NextGenerationEU”
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).
Odricanje od odgovornosti: „Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”
Kontakt osoba za više informacija;

  • Viši savjetnik za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti – Vladimir Ožanić, dipl.oec. tel: 044/527-494; e-mail: vlado@topusko.t-com.hr
  • Vanjski konzultant – Tatjana Stublić dipl.iur., mob. 095/3465-066; e-mail: info@topprojekt.org

Poveznica na relevantne internetske stranice:
•            link na https://strukturnifondovi.hr/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/
•            link na https://planoporavka.gov.hr/mehanizam-za-oporavak-i-otpornost/16