SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - 16. siječnja do 16. veljače 2023. godine;

Otvoreno je savjetovanje s javnošću u vezi donošenja nove Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 16. veljače 2023. godine.
Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti na Obrascu sudjelovanja javnosti na adresu e-pošte: opcina-topusko@topusko.hr.


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - 14. listopada do 12. studenog 2022. godine;

Općina Topusko otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o:
1. Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi,
2. Nacrtu Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B),
3. Nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – sprečavanje odbacivanja otpada na području Općine Topusko (rujan-listopad 2022)


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko (2021)


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – ODLUKA O KUPOPRADAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOPUSKO SADAŠNJEM ZAKUPNIKU


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnoga prostora u vlasnistvu Općine Topusko


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnom doprinosu


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o komunalnoj naknadi


Završno izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade