VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI U TOPUSKOM

  - Centar za socijalnu skrb ured Topusko: 044/885-040; 885-043; 885-933
  - Centar za socijalnu skrb ured Gvozd: 044/811-035; 885-043; 885-933
  - Dom zdravlja - uprava: 885-436
  - Ambulanta opće medicine 1: 885-255
  - Ambulanta opće medicine 2: 885-348
  - Ljekarna: 885-349
  - Veterinarska ambulanta: 885-572
  - Matični ured: 885-113
  - Društvene djelatnosti: 885-215
  - Ispostava MIO: 885-877
  - Ispostava HZZO: 885-365
  - Ispostava HZZ: 885-644
  - Turistička zajednica: 885-203
  - Crveni križ: 885-116
  - Elektra: 885-115
  - Komunalno poduzeće: 885-343
  - Knjižnica i čitaonica: 885-369
  - Dječji vrtić: 885-218
  - Župni ured - katolička crkva: 885-021
  - Parohijski ured - pravoslavna crkva: 733-329