ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (svi dokumenti ispod teksta)

Općina Topusko, 44415 Topusko, Opatovina 10, OIB: 82502003674 predana je vršenju svog poslovanja u skladu sa svim važećim zakonima i regulativom zaštite osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka) te u skladu s dobrim praksama iz tog područja.
Svoj odnos prema zaštiti osobnih podataka Općina Topusko je detaljno definirala dokumentom 'Politika sustava upravljanja osobnim podacima'.

Kao Voditelj obrade, obrađujući podatke ispitanika, Općina Topusko jamči ponašanje u skladu s člankom 5. Uredbe (članak 5. – Načela obrade osobnih podataka ) što znači da će u obradi svakog osobnog podatka poštivati „zakonitost, poštenost i transparentnost”, „ograničavanje svrhe”, „smanjenje količine podataka”, „točnost”, „ograničenje pohrane” i „cjelovitost i povjerljivost” (stavak 1. članka 5.).

Obrada osobnih podataka u potpunosti je usklađena i s člankom 6. Uredbe (članak 6. – Zakonitost obrade) te će osobni podaci biti obrađeni samo u slučajevima definiranim tim člankom.

Općina Topusko osigurava Ispitanicima ostvarivanje svih njihovih prava definiranih Uredbom;

  • • Pravo na pristup – ispitanik može zatražiti da vidi koje informacije o njemu voditelj obrade ima – članak 15. Uredbe
  • • Pravo na ispravak – ispitanik može zatražiti ispravak ako smatra da su podaci pogrešni ili netočni – članak 16. Uredbe
  • • Pravo na brisanje – ispitanik može zatražiti brisanje podataka ako oni više nisu potrebni i ako postoji pravna osnova za brisanje – članak 17. Uredbe
  • • Pravo na ograničavanje obrade – ispitanik ima pravo zatražiti pauziranje obrade podataka ako postoje razlozi da se to učini – članak 18. Uredbe
  • • Pravo na prijenos (dijela) podataka – ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade da mu preda osobne podatke na prijenosnom mediju kako bi ih prenio drugom voditelju obrade – članak 20. Uredbe
  • • Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega (pravo na zaustavljanje obrade podataka) – članak 21. Uredbe
  • • Pravo na povlačenje privole – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu – članak 7. (točka 3.) Uredbe

Kako bi mogla ostvariti ove ciljeve Općina Topusko je, pored ostalog, usvojila dokument 'Procedura ostvarivanja prava ispitanika' i imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail adresa: szop@topusko.t-com.hr
Telefon: 044 527 499