Dokumenti usvojeni na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Topusko održanoj 21. prosinca 2017. / Svi dokumenti objavljeni su u „Službenom vjesniku“ broj 70/17.