NASELJA I MJESNI ODBORI

POPIS NASELJA:

Na području Općine Topusko se nalazi 16 naselja: Bukovica, Batinova Kosa, Crni Potok, Donja Čemernica, Gređani, Hrvatsko selo, Katinovac, Mala Vranovina, Malička, Pecka, Perna, Ponikvari, Staro selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić Selo