RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

zapisnik

Radna  tijela Općinskog vijeća Općine Topusko su:


MANDATNA KOMISIJA:

 1. Janko Sukalić, predsjednik,
 2. Matea Kovačević, članica,
 3. Milka Bućan, članica.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA:

 1. Marko Sonički, predsjednik,
 2. Andreja Markulin, članica,
 3. Bahrudin Bašić, član.

 KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST:

 1. Matea Kovačević, predsjednica,
 2. Ana Marija Cestarić, članica
 3. Zlatko Iskrić, član.

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE:

 1. Josip Šarić, predsjednik,
 2. Dalibor Trkulja,član,
 3. Marko Sonički, član.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA  ISPRED OPĆINE TOPUSKO:

 1. Senka Žugaj Išek,  članica,
 2. Nikolina Trdina , članica,
 3. Ana Marija Cestarić, članica,

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA:

 1. Goran Iskrić, predsjednik,
 2. Jelena Roknić, članica,
 3. Dragomir Trdina, član,
 4. Janko Sukalić, član,
 5. Vladimir Ožanić, član.

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH  PITANJA U VEZI STAMBENIH ZGRADA-ZGRADE ZAJEDNIČKOG STANOVANJA U TOPUSKOM:

 1. Ozren Šukalić, predsjednik,
 2. Ivica Abramović, član,
 3. Matea Kovačević, članica,
 4. Antonija Boban,članica,
 5. Dražen Trdina, član,
 6. Damir Abramović, član,
 7. Jana  Žugaj, članica.

KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE:

 1. Dijana Ščrbak, predsjednica,
 2. Marko Butina, član,
 3. Draženka Birkić, članica,
 4. Kristijan Kuzmić, član,
 5. Slobodan Miščević,  član.

SOCIJALNO VIJEĆE:

 1. Andreja Markulin, predsjednica,
 2. Milka Bućan,članica,
 3. Mirjana Ceković,članica.