DRUŠTVO

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko

Prije Domovinskog rata na području općine Topusko formirana je centralna ili matična škola u Topuskom kojoj su pripadale četverorazredne područne škole Gređani, Poljani, Staro Selo, Vorkapić Selo, Crni Potok te osmorazredna škola Katinovac. U svim ovim školama nastavu je pohađalo oko 650 učenika. Danas u Topuskom postoji samo osmorazredna škola sa svega 220 učenika. Većina zgrada nekadašnjih područnih škola je devastirana, a neke su i srušene.

Srednja škola Topusko

Od 1961. godine u Topuskom djeluje srednja škola pod nazivom Pedagoška gimnazija, koja kasnije prerasta u Srednjoškolski centar u kojem su se obrazovala brojna usmjerenja: metalsko, trgovačko, poljoprivredno, fitofarmaceutsko, ugostiteljsko, drvoprerađivačko i dr. Svake godine ovu školu je pohađalo između 500 i 600 učenika. Nakon Domovinskog rata broj učenika se smanjio i školu sada pohađa oko 300 učenika koji se obrazuju za razna zanimanja.

Dječji vrtić

Godine 1995. u Topuskom se otvara Dječji vrtić, koji je prva takva ustanova koja se otvara na oslobođenom području Sisačko-moslavačke županije. Ova predškolska ustanova danas broji 58 polaznika razvrstanih u jasličku i dvije predškolske skupine

Kultura

Na području općine Topusko danas djeluju kulturno-umjetička društva HAKUD „Topusko“ i KUD „Seljačka sloga“ Gređani koji njeguju tamburašku glazbu i folklor ovih krajeva te udruga „Dvorska lepeza“ koja njeguje tradiciju življenja u vrijeme bana Josipa Jelačića. Udruga žena „Izvor“ Topusko i Udruga „Most“ Perna također u svojim programima, između ostalog, imaju predviđen rad na očuvanju kulturno-povijesne baštine Topuskog i okoline. Kao kulturna institucija u Topuskom djeluje Narodna knjižnica i čitaonica koja, osim redovne djelatnosti, realizacijom različitih projekata znatno proširuje i promovira kulturne sadržaje Topuskog.

Sport

Sport u Topuskom ima dugu tradiciju. Nekada su u Topuskom bili razvijeni odbojka, rukomet, nogomet i kuglanje. Danas u Topuskom djeluju Nogometni i Kuglaški klub, kao i ribolovna udruga „Štuka“ i Lovačko društvo „Jelen“.

Posebna grana sporta u Topuskom koji se njeguje od prije nekoliko godina je jedan stari sport - viseće kuglana. Tu uspješno sudjeluju dvije ekipe iz Topuskog u jedinoj službenoj ligi viseće kuglane u RH "Mala liga viseće kuglane sreedišnje hrvatske". To su ekipe "HVIDR-e Topusko" sastavljena od članova istoimene udruge i ekipa "Ad Fines Topusko" sastavljena od članova obitelji braniteljskih udruga - od kojih su većina supruge branitelja.

Turistička zajednica Topusko

U Topuskom djeluju i Turistička zajednica koja, u suradnji s Općinom, raznim sadržajima obogaćuje turističku ponudu ovog mjesta.

Tu je i iznimno aktivan Crveni križ koji je, organiziranjem dobrovoljnog darivanja krvi, Topusko doveo na vodeće mjesto u Hrvatskoj po broju darivanja u odnosu na broj stanovnika.

DVD Topusko

DVD Topusko je kadrovski ekipirano i tehnički vrlo opremljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo uvijek spremno za akciju. Detaljne podatke o DVD-u Topusko mogu se naći na njihovoj web stranici.

Naprijed izneseni podaci predstavljaju presjek povijesno-gospodarskih značajki Topuskog kroz prošlo i sadašnje vrijeme. A kakvo će Topusko biti sutra – to će ovisiti o svima nama; nama koji živimo i radimo u Topuskom, nama koji volimo Topusko, ali i o nadležnim institucijama od kojih očekujemo da nam pomognu u realizaciji zacrtanih planova.

Topusko ima velike razvojne potencijale, iznimno vrijedne prirodne resurse koji trebaju i moraju biti nositelji razvoja ovog, od davnina poznatog, turističkog mjesta. Topusko mora biti mjesto u kojem će mladi i obrazovani kadrovi ostati i opstati. Samo prosperitetno i europski orjentirano Topusko trebamo i moramo ostaviti u zalog generacijama koje dolaze.