SAVJET MLADIH OPĆINE TOPUSKO

PREDMET: Izvješće o provedenom postupku isticanja kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

- Općinsko vijeće Općine Topusko je, na 3. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko.
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko objavljen je na web stranici Općine Topusko i na oglasnoj ploči Općine Topusko, dana 3. siječnja 2018. godine.
Rok za prijavu kandidatura je bio 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici i trajao je zaključno s danom 18. siječnja 2018. godine.
Kako u navedenom roku nije dostavljena niti jedna kandidatura, nije moguće izvršiti izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko.

SLUŽBENI DOKUMENT ¬


SAVJET MLADIH U PROŠLOM SAZIVU