Natječaj za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO

TOPUSKO,  9. 2. 2021. godine

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Topusko  („Službeni vjesnik“ br. 6/98, 18/08 i 43/09 ), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, raspisuje
N A T J E Č A J
I
Ovim natječajem Općina Topusko, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, poziva zainteresirane subjekte, da dostave prijedlog, pokrenu inicijativu, za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko i to za:

  1. Povelju za životno djelo,
  2. Povelju počasnog građanina Općine Topusko,
  3. Povelju Općine Topusko,
  4. Svečanu zahvalnicu Općine Topusko,
  5. Svečanu spomenicu Općine Topusko.

II
Rok za dostavu prijedloga je 15 dana računajući od dana objave Natječaja na web stranici Općine Topusko.

III
Pisane prijedloge dostaviti na adresu: Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, Opatovina 10, Topusko.

 
PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA
DIJANA  ŠČRBAK