POZIV ZA DVADESET PRVU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   23.  7.  2020.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18 i 11/20)       
S A Z I V A M
21. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   29. 7. 2020. GODINE U 18  SATI U
HOTELU TOPLICE- SALA RUBIN KOD ZATVORENOG BAZENA-KAT, U TOPUSKOM.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 19.  sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje u usvajanje Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko, (izvješće podnosi općinski načelnik i Vladimir Ožanić),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, (izvješće podnosi općinski načelnik i Vladimir Ožanić),
  4. Donošenje odluke o  imenovanju Povjerenstva za izradu revizije procjene ugroženosti zaštite od požara Općine Topusko , (izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić).

 

 

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.