POZIV ZA DVANAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   23.  1.  2019.  godine

                                                                                                

                  Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)   S A Z I V A M
12. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   31. 1.  2019. GODINE U 17 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 11. redovite sjednice Općinskog vijeća ,
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Topusko,
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Topusko
  4. Razno.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić