POZIV ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/23-01/01
URBROJ: 2176-18-01-23-1
Topusko, 07.02.2023. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.), 
S A Z I V A M
12.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  13.02.2023. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 11.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Topusko(izvješćuje Milena Sužnjević)
  3. Prijedlog odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  4. Prijedlog odluke o poticanju zapošljavanja liječnika-doktora medicine i njihovog ostanka u radnom odnosu u Domu zdravlja na području Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  5. Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje Antonija Boban)
  6. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika - 2023 (izvješćuje Antonija Boban)
    - Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika - pročišćeni tekst (izvješćuje Antonija Boban)
  7. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (izvješćuje Antonija Boban)
  8. Prijedlog odluke o pravu služnosti radi izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (izvješćuje Vladimir Ožanić)

 

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak, v.r.