POZIV ZA JEDANAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   27.  12.  2018.  godine


Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M

11. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   6. 12. 2018. GODINE U 17 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika s 10. redovite sjednice Općinskog vijeća ,
 2. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu,
 3. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2018. godinu,
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade,
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa ,
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2018. godinu,
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 9. Razmatranje i usvajanje Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 10. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini (izvješće od točke 2 do 9 podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)
 11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu,
 12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2019., 2020. i 2021. godinu,
 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 14. Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2019. godinu,
 16. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godini Općine Topusko,
 17. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2019. godinu,
 18. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2019. godinu,
 19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu,
 20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu,
 21. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 22. Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2019. godinu,
 23. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2019. godinu,
 24. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2019. godinu,  (izvješće od točke 10 do 24  podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić, pročelnica JUO Antonija Boban i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 25. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2018. godine (izvješćuje Stanko Rajšić),
 26. Izmjene  Plana zaštite od požara (izvješćuje Stanko Rajšić),
 27. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko  2018. godini (izvješćuje Stanko Rajšić),
 28. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja   (izvješćuje Stanko Rajšić),
 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, (izvješće podnosi  Antonija Boban ),
 30. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, (izvješćuju, Vladimir Ožanć i Stanko Rajšić ),
 31. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi, (izvješćuje  Antonija Boban ),
 32. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu, ( izvješćuje  Antonija Boban ).

 

                                                                                                            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.