POZIV ZA OSMU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    5.  6.  2018. godine

                                                                        
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M
8. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   8. 6. 2018. GODINE U 16 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO, ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  • - Razmatranje i odlučivanje o prigovorima  s javnog uvida Programa,
  • - Razmatranje i usvajanje  Programa.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić