POZIV ZA PETNAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   20.  8.  2019.  godine

                                                                                                                                            
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M
15.  REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  27. 8.  2019. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 14. redovite sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanja 2019. godine, (izvješćuje Jana Žugaj),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu,
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnog redara,
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko (za točku, 3, 4, 5, izvješćuje Antonija Boban),
  6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije, (izvješćuje, Stanko Rajšić, Jana Žugaj).

 

                                                                                                                                       PRESJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić v. r.