POZIV ZA PETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    5.  2.  2018. godine


Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17)    
S A Z I V A M
5. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   13. 2. 2018. GODINE U 18. SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4. redovite sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta (izvješće podnosi Antonija Boban i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost)
  3. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanje (izvješće podnosi Komisija za izbor i imenovanje)
  4. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 2018. godini (izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić)
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopuni odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete (izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić)
  6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (izvješće podnosi općinski načelnik i Vladimir Ožanić)
  7. Razmatranje i usvajanja Programa utroška sredstava boravišne pristojbe(izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić)
  8. Izvješće o provedenom postupku isticanja kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko (izvješće podnosi Povjerenstvo-Antonija Boban)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
ZLATKO ISKRIĆ v. r.