Poziv za prijavu štete od prirodne nepogode suša

Štetu od suše mogu prijaviti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Prijave se zaprimaju najkasnije do 28. rujna 2022. godine putem:
- pošte na adresu Općina Topusko, 44415 Topusko, Opatovina 10,
- e-maila na adresu: opcina-topusko@topusko.hr,
- osobno predati u Općinu Topusko, Opatovina 10.